LM OG

Lm_og

Uniwersalny przepływomierz w zwartej obudowie zawierającej elektroniczny licznik mikroprocesorowy z baterią litową z przewidywaną żywotnością do 5 lat w zależności od czasu pracy. Licznik ten może przeliczać w litrach, galonach, pintach lub ćwiartkach. Współczynnik kalibracji dla tego licznika jest programowany w fabryce podczas testu. W przeciwieństwie do innych przepływomierzy mechanicznych istnieje możliwość rekalibracji w dowolnym momencie, a 5-pozycyjny wyświetlacz LCD pokazuje aktualny przepływ z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Całość modułu licznika jest chroniona przez mocną nylonową obudowę.

Typ LM OG-TI100, jest nadajnikiem impulsów montowanym na przepływomierzu. Może być podłączony do urządzeń zewnętrznych takich jak dozowniki, zewnętrzne liczniki i inne urządzenia przyjmujące impulsy i posiadające możliwości skalowania.

Przepływomierze serii LM-OG często wykorzystywane są jako liczniki zużycia paliwa w samochodach ciężarowych i maszynach roboczych.

Przepływomierze liniowe
Licznik LM OG-A Licznik LM OG
Zastosowanie
Pomiar oleju
Zastosowanie
Pomiar oleju
picture picture
Dane techniczne Dane techniczne
1/2” BSP 1/2” BSP
PN 70 bar PN 70 bar
1 – 35 l/min (1-10 l/min) 1 – 35 l/min (1-10 l/min)
-10°C / +50°C -10°C / +50°C
± 0,5 % (0,3 %) ± 0,5 % (0,3 %)
20 -  2000 mPas do 2000 mPas
możliwość kalibracji możliwość kalibracji
 
   
Licznik LM OG-K
Zastosowanie
Pomiar płynów chłodzących
picture
Dane techniczne
1/2” BSP
PN 70 bar
1 – 35 l/min (1-10 l/min)
-10°C / +50°C
± 0,5 % (0,3 %)
do 2000 mPas
możliwość kalibracji
 
Przepływomierze liniowe z impulsatorami
Licznik LM OG-T 100 Licznik LM OG-T 200
Zastosowanie
Pomiar oleju
Zastosowanie
Pomiar oleju
picture picture
Dane techniczne Dane techniczne
Jedno wyjście impulsowe (100 imp/l) Dwa wyjścia impulsowe (100 imp/l, przesunięcie fazowe 90°)
   
Licznik LM OG-TK 100
Zastosowanie
Pomiar płynów chłodzących
picture
 
Licznik LM OG-TAER 200  
Zastosowanie
Pomiar oleju
 
picture  
Dane techniczne  
Dwa wyjścia impulsowe (100 imp/l, przesunięcie fazowe 90°)  
 
   
Przepływomierze dozujące
Licznik LM OG-PND (A) Licznik LM OG-PNDK
Zastosowanie
Dozowanie i pomiar cieczy bazujących na wodzie
Zastosowanie
Pomiar cieczy bazujących na wodzie
picture picture
Dane techniczne Dane techniczne
1/2” BSP 1/2” BSP
PN 70 bar PN 70 bar
1 – 30 l/min (1-10 l/min) 1 – 30 l/min (1-10 l/min)
-20°C / +50°C -20°C / +50°C
±0,5 % (±0,3 %) ±0,5 %
do 2000 mPas do 2000 mPas
5-cyfrowy LCD 5-cyfrowy LCD
Jednostki pomiarowe: litry, ćwiartki, pinty, galony  
   
   
Przepływomierze z nalewakiem
Licznik LM OG-CNDA Licznik LM OG-CND
Zastosowanie
Pomiar oleju
Zastosowanie
Pomiar oleju
picture picture
Dane techniczne Dane techniczne
1/2” BSP 1/2” BSP
PN 70 bar PN 70 bar
1 – 10 l/min 1 – 35 l/min
-10°C / +50°C -10°C / +50°C
±0,3 % ±0,5 %
20 – 2000 mPas do 2000 mPas
5-cyfrowy LCD 5-cyfrowy LCD