Racine® Vortex

Vortex

Przepływomierze Racine® Vortex wykorzystują technologię ultradźwiękową do pomiaru drobnych wirów wytworzonych podczas przepływu medium wokół poprzeczki lub przegrody. Liczba powstałych wirów jest wprost proporcjonalna do na-tężenia przepływu co daje w rezultacie przepływomierz o dużej zakresowości (do 70:1) i wysokiej dokładności pomiaru (±1% odczytu).

W połączeniu z inteligentną elektroniką i komunikacją HART®, przepływomierz Racine® Vortex jest doskonałym wyborem dla fabryk i rafinerii. Brak części ruchomych i potrzeby konserwacji powodują że przepływomierze są wybierane przez biura projektowe do współpracy z urządzeniami w wodociągach i oczyszczalniach.

Typowe przepływomierz wirowe wykorzystują dużą przegrodę, często w połączeniu z czujnikiem piezoelektrycznym lub przetwornikiem ciśnienia. Te wielkie przegrody są potrzebne w celu wygenerowania opływu, momentu obrotowego lub różnicy ciśnienia o odpowiedniej wielkości (przykład poniżej). Przepływomierze Racine® Vortex wykorzystują technologię ultradźwiękową, pozwalając na działanie z niezwykle małą przegrodą. W rezultacie powstaje bardzo mały spadek ciśnienia i powiększona zakresowość.

Karta katalogowa