Transmiter 340

340

Model 340 przelicza energię cieplną mierząc przepływ cieczy w zamkniętym rurociągu oraz temperaturę w punkcie wlotu i wylotu. Model 340 wymaga podłączenia dwóch 10 kΩ termistorów do wejścia temperaturowego. Wejście przepływu może być wykorzystane przez czujnik przepływu lub inny czujnik z wyjściem impulsowym lub sinusoidalnym.

Model 340 programowany jest przy użyciu oprogramowania działającego pod systemem Windows oraz kabla do programowania A301. Informacje potrzebne do kalibracji takie jak jednostki pomiaru oraz skalowanie wyjścia mogą zostać wprowadzone przed instalacją. Podczas gdy urządzenie podłączone jest do komputera PC lub laptopa, bieżący przepływ, suma przepływu, odczyty temperatur, poziom energii mogą być na bieżąco odczytywane.

Karta katalogowa