MultySonic 8000

Multisonic_8000_0004_1_4cl

Przepływomierz ultradźwiękowy MultySonic 8000 jest przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy w rurociągach (częściowo lub całkowicie wypełnionych), rzek i strumieni o zakresie szerokości 0.2 m – 50 m. Pomiar może być dokonany w rurociągu o ciśnieniu do 100 bar i przy zmiennych warunkach. Różne typy czujników i ich materiały pozwalają na użycie przy dużych obciążeniach mechanicznych i z agresywnymi cieczami o wartości pH od 3.5 do 10.

Karta katalogowa