Koryto spiętrzające

Ks

Koryto spiętrzające jest elementem stosowanym w połączeniu z przepływomierzem ultradźwiękowym do pomiaru przepływu wody i ścieków w kanałach otwartych. Koryta spiętrzające dostępne są w średnicach od DN100 do DN300 z możliwością pomiaru przepływu od 0,3 do 94 l/s.

Karta katalogowa