iSonic 3000

Isonic3000

iSonic 3000 to ultradźwiękowy przepływomierz przeznaczony do pomiaru przepływu w kanałach otwartych. iSonic 3000 jest przepływomierzem zdolnym do niezależnego pomiaru na 4-kanałach, współpracującym z sondą ultradźwiękową EchoPod DL10 zasilaną bezpośrednio z przepływomierza. Przepływ jest obliczany na podstawie zależności Q/h. Istnieje możliwość zapisania do 4 tabel zawierających do 100 punktów poziom-przepływ każda. Przepływomierz iSonic 3000 posiada złącze USB które może być połączone z komputerem, tabletem lub innym urządzeniem wspierającym obsługę pamięci masowej. iSonic 3000 jest standardowo wyposażony w 4 wyjścia analogowe 0-20 mA, 2 optyczne wyjścia impulsowe oraz 2 wyjścia przekaźnikowe. Dodatkowo w standardzie znajduje się protokół komunikacji ModBus RS485 / RS422.