DFX

Dfx_with_transducer_pipe_4cl

Przepływomierz DFX działa poprzez przesyłanie fal ultradźwiękowych z czujnika przez ściankę rurociągu lub z czujnika umieszczonego bezpośrednio w cieczy. Każdy czujnik zawiera kryształ piezoelektryczny do transmisji sygnału. Sygnał jest następnie odbijany od użytecznych części stałych zawartych w cieczy i odbierany przez drugi czujnik (patrz ilustracja). Jeśli części stałe poruszają się w ścieżce ultradźwiękowej, to fala zostanie odbita z inną częstotliwością w stosunku do częstotliwości wysyłania sygnału. Różnica pomiędzy częstotliwościami jest bezpośrednio proporcjonalna do prędkości poruszających się części stałych, czego rezultatem jest pomiar prędkości przepływu przekonwertowany na wybraną jednostkę pomiaru.

Dostępne są dwa typy czujników dla przetwornika DFX:

  • Seria DT9 clamp - on, bezkontaktowy czujnik zalecany do użycia w większości rurociągów , skonstruowany z metalu lub plastiku. DT9 posiada stopień ochrony IP 67 i mo że pracować w temperaturach do +200 ºC.
  • Seria DP7 hot- tap to czujnik wkładany do rurociągu, przeznaczony ta m gdzie instalacje nie pozwalaj ą na penetrację ultradźwiękami . Czujnik DP7 jest wkładany poprzez ściankę rurociągu i ma bezpośredni kontakt z mierzoną cieczą.

Karta katalogowa