Przepływomierze do cieczy opartych na bazie wody

Hed_55_e19bo_water_based_fluid_4cs

 • Bezpośredni odczyt,
 • Montaż w dowolnej pozycji,
 • Obrotowa skala w zakresie 360°,
 • Łatwa do odczytu skala liniowa,
 • Brak wymogu prostych odcinków lub kierownic strumienia,
 • Nieczułe na uderzenia i wibracje,
 • Dobra stabilność lepkościowa,
 • Temperatura robocza do +116°C,
 • Ciśnienie maksymalne 241/414 bar,
 • Dokładność pomiaru ±2% pełnej skali,
 • Powtarzalność ±1%,
 • Dostępne specjalne skale,
 • Kalibracja dla gęstości 1,0,
 • Dla 80/20 i innych emulsji wodno-olejowych

Karta katalogowa