Licznik mechaniczny RTR

Mech_register

Licznik mechaniczny RTR z wyjściem impulsowym, jest prostym licznikiem przeznaczonym do stosowania z przepływomierzami serii RCDL. Posiada wskazówkowy licznik oraz sumator całkowity bez możliwości kasowania. Dodatkowym wyposażeniem licznika jest wyjście impulsowe o rozdzielczości zależnej od zastosowanego przepływomierza. Całość licznika jest zamknięta w szczelnej hermetycznej obudowie ze stopniem ochrony IP68.

Karta katalogowa