TGD-L™ - Pomiar poziomu

Tgdl

TGD-L™ jest bezkontaktowym czujnikiem do pomiaru poziomu cieczy, szlamów, osadów zawierających rozpuszczalniki, kwasów i cieczy agresywnych, odpadów chemicznych, olejów, płynnego gazu ziemnego, produktów spożywczych i większości roztworów wodnych.

Zasada działania TGD™ bazuje na opatentowanej zasadzie ukierunkowanych niskich częstotliwości (GLF™ - Guided Low Frequency) propagacji fal, która pozwala na precyzyjny pomiar wzdłuż wysokości zbiornika o dowolnym kształcie i w każdych warunkach. Zasada działania czujnika TGD-L™ polega na emisji sygnału akustycznego do powierzchni cieczy i odebraniu odbitego od niej echa. Odległość do powierzchni jest obliczana na podstawie czasu przejścia sygnału do powierzchni i z powrotem. Korekcja zmiany warunków w zbiorniku dokonywana jest dzięki użyciu referencyjnych reflektorów umieszczonych wzdłuż wysokości zbiornika.

Aby uniknąć fałszywych sygnałów z innych elementów w zbiorniku, sygnał akustyczny jest ukierunkowany w “przewodzie” - często sondy biegnącej do dna zbiornika. Punkty referencyjne są umieszczone wzdłuż tej sondy.

Cechy i zalety TGD-L™:

  • Bezkontaktowy czujnik poziomu o dokładności 2 mm
  • Automatyczna diagnostyka
  • 2-przewodowe połączenie HART®
  • Minimalne okablowanie – tylko 2 przewody
  • Kompaktowa budowa
  • Specjalne wykonania
  • Łatwa konserwacja