TGD™ - Czujnik poziomu cieczy, temperatury, ciśnienia i gęstości

Tgd

TGD™ - Tank Gauging Device jest przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu, temperatury (do 15 punktów), ciśnienia i gęstości. Stosowany do pomiaru wody w zbiornikach z produktami naftowymi, gazami płynnymi, na platformach wiertniczych, jednostkach pływających służących do wydobycia, składowania i przeładunku (FSO i FPSO), jak również do szacowania ilości produktu w zbiornikach, rezerwuarach przy użyciu metody objętościowo - wagowej.

W zależności od aplikacji TGD™ może być dostarczony jako 1-kanałowy (pomiar poziomu lub temperatury), 2-kanałowy (poziom + temperatura; temperatura + gęstość), 3-kanałowy (poziom, temperatura i ciśnienie/ gęstość) lub 4-kanałowy (poziom, temperatura, ciśnienie i gęstość).

Zasada działania TGD™ bazuje na opatentowanej zasadzie ukierunkowanych niskich częstotliwości (GLF™ - Guided Low Frequency) propagacji fal, która pozwala na precyzyjny pomiar wzdłuż wysokości zbiornika o dowolnym kształcie i z dowolną cieczy.

Zalety technologii GLF™:

 • Technologia GLF mierzy różnicę gęstości pomiędzy atmosferą a cieczą.
 • Geometria zbiornika i wewnętrzne elementy (drabiny, rury grzewcze) nie wpływają na sygnał.
 • Technologia GLF zapewnia jednakową dokładność pomiaru w całym zbiorniku.
 • Automatyczna kalibracja do 1mm co 2 sekundy.
 • Technologia GLF jest nieczuła na pianę.
 • Technologia GLF pozwala na zmniejszenie ilości różnych czujników w zbiorniku.
 • Elastyczne rozwiązanie z możliwością zginania/skręcania.

Cechy TGD™:

 • Automatyczna kalibracja
 • Wysoka dokładność
 • Minimum okablowania – tylko 2 przewody
 • Brak części ruchomych – dłuższa żywotność
 • Elastyczna instalacja
 • Do stref zagrożenia wybuchem